Hội LHPN huyện Diên Khánh tổ chức kiểm tra công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022

|

Từ ngày 18/5-25/5, Hội LHPN huyện tổ chức kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2022 tại các xã Diên Thạnh, Diên Tân, Diên Phước, Diên Sơn, Diên Hòa, Suối Tiên, Diên Xuân, Diên Điền và Bình Lộc.

image001.png (145 KB)

Quang cảnh buổi Kiểm tra công tác Hội tại xã Diên Sơn

Từ đầu năm đến nay, Hội Phụ nữ các đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội năm 2022. Chủ động tham mưu cấp ủy, tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên phụ nữ, công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, an sinh xã hội thiết thực hiệu quả thông qua các phương thức giúp vốn, trao phương tiện sinh kế, giúp ngày công… Bên cạnh đó, các cơ sở Hội đã chú trọng đa dạng hoá các hình thức tập hợp hội viên phụ nữ, trong đó xây dựng và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ, duy trì sinh hoạt hội viên phụ nữ định kỳ theo điều lệ Hội. Quan tâm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền các hoạt động Hội,…

Qua kiểm tra, nhằm phát huy những ưu điểm; kịp thời phát hiện, làm rõ những tồn tại, thiếu sót để có biện pháp khắc phục; nhân rộng các điển hình, cách làm hay, hiệu quả trên địa bàn huyện. 

                                                                   Thanh Bình