Hội LHPN huyện Khánh Sơn: tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2021

|

Từ ngày 05 đến ngày 07/10/2021, Hội LHPN huyện Khánh Sơn phối hợp với Trường Chính trị huyện tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 50 chị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và  ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN cơ sở. Dự khai giảng lớp tập huấn có đồng chí Bo Bo Thị Yến - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm và chị Cao Thị Hiền - Chủ tịch Hội LHPN huyện.

Với mục đích nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác Hội, giúp đội ngũ cán bộ Hội các cấp, nhất là cấp cơ sở nâng cao trình độ về mọi mặt, từng bước chuẩn hoá, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội năng động, sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

6dd6cfbc4f74862adf65.jpg (90 KB)

Tham gia lớp bồi dưỡng các chị được cung cấp những kiến thức lý luận cơ bản như tập trung các nội dung: Quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” - chuyên đề năm 2021; triển khai, thực hiện Nghị quyết ĐHĐBPN lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện chuyên đề năm 2021 “xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền”; Kỹ năng xây dựng điển hình, mô hình, vận động thu hút phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội; Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam; tuyên truyền Quyết định 498/QĐ-TTg  ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Qua lớp tập huấn, đã trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội, đồng thời các học viên đã được trao đổi, làm rõ những nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kết thúc lớp tập huấn, đồng chí Bo Bo Thị Yến - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc trung tâm đã biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn, thu xếp công việc gia đình, công việc cơ quan, nêu cao tinh thần tự giác học tập của các chị cán bộ Hội; đồng thời nhấn mạnh sau lớp tập huấn này các chị khi trở về địa phương sẽ vận dụng những nội dung kiến thức, kỹ năng tiếp thu được từ lớp học để áp dụng vào công tác lãnh, chỉ đạo phong trào một cách có hiệu quả nhất, lớp học đảm bảo theo thông điệp “5k” trong phòng chống dịch Covid-19; nhằm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua năm 2021 góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội LHPN huyện Khánh Sơn