Hội LHPN thành phố Nha Trang khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19

|

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của hội viên, phụ nữ trên địa bàn thành phố Nha Trang trong thời gian vừa qua. Để kịp thời động viên tinh thần của các tổ chức, cá nhân đã đóng góp công sức vào công tác phòng, chống dịch COVID-19, tại buổi giao ban cơ sở tháng 5, Hội LHPN thành phố Nha Trang đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 9 cá nhân, kinh phí khen thưởng trích từ Phí ủy thác NHCSXH. Các tập thể và cá nhân được khen thưởng hết sức phấn khởi và cảm ơn Hội đã có sự động viên, khích lệ kịp thời để các tập thể và cá nhân phấn đấu nhiều hơn nữa.

image001.jpg (72 KB)

Trong những ngày chung tay cùng xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, các cơ sở Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế, chấp hành quy định cách ly toàn xã hội, hạn chế ra ngoài khi không thực sự cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó, các cơ sở Hội Phụ nữ còn phối hợp vận động các hộ dân ký hàng ngàn bản cam kết tham gia phòng chống dịch, nghiêm túc thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 16 của Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, cùng với các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, Việt kiều tại địa phương trao tặng trên 4.500 suất quà, chủ yếu là gạo, nhu yếu phẩm nhằm hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng yếu thế, người bán vé số, lao động bị mất việc làm với kinh phí ước tính khoảng 1 tỷ 830 triệu đồng.

Hội LHPN thành phố Nha Trang