Hội LHPN xã Diên Đồng tổ chức hội nghị tuyên truyền biển đảo

|

Vừa qua, Hội LHPN xã Diên Đồng (huyện Diên Khánh) tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo năm 2022 cho 60 cán bộ, hội viên.

image001.jpg (497 KB)

Quang cảnh hội nghị

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên thông tin về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm, chủ trương, phương châm của Đảng về chủ quyền biển đảo. Trong đó nhấn mạnh biển là một bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc, là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Duy trì hòa bình, an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Dịp này cán bộ hội viên của Hội Phụ nữ còn được quán triệt Nghị quyết 09-của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của huyện, đảo Trường Sa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền xây dựng và phát triển huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước; là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, hội viên nắm vững những những nội dung, quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước đối với vấn đề Biển đông, từ đó tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

                                      Thanh Bình

Tin tức khác