HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH KHÁNH HÒA THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH "MẸ ĐỠ ĐẦU"

|

Hiện nay, tỉnh Khánh Hoà có 16 trẻ em mồ côi cha, mẹ do mất vì Covid trong đợt dịch bùng phát vừa qua. Nhằm hỗ trợ đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Hội LHPN tỉnh vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng Chương trình MẸ ĐỠ ĐẦU bằng nhiều hình thức, gián tiếp hoặc trực tiếp, hỗ trợ tinh thần tình cảm, hỗ trợ vật chất, hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ an toàn cho các em… Tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình và cộng đồng.

Hy vọng được sự chung tay chia sẻ ủng hộ của tất cả các Mẹ đỡ đầu.

Me do dau.jpg (75 KB)