Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019

|

     Sáng ngày 22/01/2019, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019 với Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và Hội Phụ nữ các đơn vị trực thuộc.

KY KET GUTD.jpg (118 KB)

Thường trực, Trưởng và Phó các Ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh chứng kiến Hội LHPN các huyện, thị, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2019

     Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận và ký kết thực hiện hiệu quả các nội dung thi đua gắn với đợt thi đua “Phụ nữ Khánh Hòa hướng về phụ nữ và trẻ em vùng biển, hải đảo” và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, trong đó tập trung thực hiện các hoạt động hưởng ứng chủ đề năm "An toàn cho phụ nữ và trẻ em"; Đề án 938 “Tuyên truyền giáo dục vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”, Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp", Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"; tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ nhằm rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; tham gia Hội chợ nghề truyền thống phụ nữ Khánh Hòa và một số chỉ tiêu cụ thể khác...

     Trên cơ sở nội dung thi đua đã ký kết năm 2019, Hội LHPN các huyện, thị, thành phố, Hội Phụ nữ các đơn vị trực thuộc sẽ tập trung triển khai, quán triệt đến cán bộ, hội viên phụ nữ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Diệu Hiền