Kết quả thi Tuần 2 Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV"

|

Kết quả thi tuần 2

CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

"TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XIV"

——  ——  ——  ——  ——  ——  ——
Tổng số người tham gia: 4.168 người
Số lượt dự thi: 6.956 lượt
Số người trả lời đúng: 1.012 người

I. GIẢI THƯỞNG TUẦN 2:

1. Giải Nhất:

Chị Trần Thị Vân - Hội Phụ nữ Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Số điện thoại: 0886***067

2. Giải Nhì:

- Chị Nguyễn Thị Kim Mỹ - Hội Phụ nữ Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Số điện thoại: 0899***686

- Chị Huỳnh Hải Yến - Hội Phụ nữ Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Số điện thoại: 0898***949

3. Giải Ba: 

- Chị Cao Thị Xà Lim - huyện Khánh Vĩnh

Số điện thoại: 0357***781

- Chị Phan Thị Như Thủy - Hội Phụ nữ Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Số điện thoại: 0907***880

- Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy - huyện Vạn Ninh

Số điện thoại: 0915***342

4. Giải Khuyến khích

- Chị Đỗ Thị Tường Vi - Hội Phụ nữ Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Số điện thoại: 0911***446

- Chị Lê Thị Trúc Thảo - Hội Phụ nữ Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Số điện thoại: 0932***012

- Chị Nguyễn Thị Thanh - Huyện Diên Khánh

Số điện thoại: 0376***120

- Chị Lê Thị Lĩnh - thành phố Nha Trang

Số điện thoại: 0935***693

- Chị Hoàng Thị Hồng Linh - thành phố Nha Trang

Số điện thoại: 0935***884

II. ĐÁP ÁN CÂU HỎI TUẦN 2:

Câu 1: C Câu 4: D Câu 7: A
Câu 2: B Câu 5: B Câu 8: D
Câu 3: A Câu 6: B Câu 9: A

Ket qua tuan 2 chinh sua.png (607 KB)