Khánh Sơn: 8/8 xã, thị trấn và đơn vị trực thuộc tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021-2026

|

Đến ngày 28/4/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) 8 xã, thị trấn và đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện Khánh Sơn đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đánh giá chung cho thấy, Đại hội các cơ sở Hội được sự tập trung chỉ đạo sát sao, trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Khánh Sơn; đồng thời nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp uỷ các cấp Đảng cùng cấp, sự quan tâm của Chính quyền địa phương. Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, văn kiện, công tác nhân sự, cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền. Công tác tổ chức Đại hội diễn ra trang trọng, nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc, quy trình và đúng quy định thu hút được sự quan tâm theo dõi, ủng hộ của hội viên phụ nữ, đại hội trở thành sự kiện chính trị, thực sự là ngày hội ý nghĩa của phụ nữ tại cơ sở, nhất là trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Các đại hội diễn ra nghiêm túc, đúng quy định

Sau khi Đại hội điểm tại đơn vị xã Sơn Hiệp thành công, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Khánh Sơn đã chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức Đại hội hoàn thành trong tháng 4/2021. Với tinh thần “đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển”. Đại hội đại biểu các cơ sở Hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổng kết, đánh giá phong trào phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ VIII; đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đưa phong trào phụ nữ phát triển trong giai đoạn tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2020-2025. 

Ngay sau khi Ban chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 28/7/2020 Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và ĐHĐB phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027. Bám sát sự chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa, sự lãnh đạo của Huyện ủy. Tổ chức tập huấn hướng dẫn các cơ sở Hội về công tác nhân sự theo hướng dẫn 47/HD-ĐCT ngày 18/9/2020 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam về hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2021-2026; Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Khánh Sơn đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội các cấp Hội trong toàn huyện và chọn đơn vị xã Sơn Hiệp làm Đại hội điểm cho các cơ sở Hội; tiến hành rút kinh nghiệm ngay khi hoàn thành đại hội điểm để các đơn vị nghiên cứu, học tập. Đăng ký lịch làm việc với cấp Ủy Đảng các xã, thị trấn duyệt các văn kiện Đại Hội, công tác nhân sự; công tác chuẩn bị Đại Hội…kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, nhất là tại những đơn vị có vấn đề cần quan tâm, có phát sinh phức tạp.

received_3805480989487379.jpeg (113 KB)

Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Sơn Hiệp

Qua chỉ đạo, triển khai tổ chức đại hội các cơ sở Hội, bước đầu Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã rút ra một số kinh nghiệm là đã bám sát các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương Hội, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa, Huyện ủy Khánh Sơn. Tập trung chỉ đạo sâu sát, kịp thời trong suốt quá trình chuẩn bị cũng như trong thời gian tổ chức Đại hội ĐBPN cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021-2026. Chú trọng công tác chỉ đạo đại hội điểm, rút kinh nghiệm, quan tâm các cơ sở Hội có khó khăn về nhân sự chủ chốt. Đồng thời các cơ sở Hội tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội sát với tình hình đồng thời gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Chuẩn bị kỹ lưỡng các dự thảo văn kiện, chương trình đại hội; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong các cấp Hội, các tầng lớp phụ nữ đồng tình ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình tích cực hoạt động phong trào Hội.

Cùng với đó, quá trình chuẩn bị nhân sự trước và trong đại hội phải làm tốt công tác tư tưởng, đánh giá đúng và nắm chắc tình hình cán bộ, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm liên quan đến cán bộ, hội viên và tình hình liên quan đến địa phương trước đại hội, các bước quy trình nhân sự phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức thực hiện nghiêm túc.Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau đại hội.

Đại hội đã tập trung thảo luận và thống nhất xác định phương hướng, phong trào thi đua, các mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và thống nhất cao, Đại hội đã bầu 80 ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN cơ sở khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 và tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất khóa IX đã bầu 24 ủy viên Ban Thường vụ, 09 chị chủ tịch và 09 chị phó chủ tịch; trong đó có 8 đơn vị giữ chức vụ Chủ tịch tái cử.

Dai hoi PN xa Thanh Son.jpg (131 KB)

Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Thành Sơn

Theo chị Cao Thị Hiền - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Khánh Sơn cho biết: “Đại hội đại biểu phụ nữ các cơ sở Hội, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thành công tốt đẹp mở ra một giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp hội trong toàn huyện. Vui mừng trước thành công của Đại hội, các tầng lớp phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vươn lên, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Mỗi cấp Hội sẽ lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu; lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả của hoạt động. Mỗi phụ nữ chúng ta sẽ là người thắp lửa cho mỗi nhà, thắp lên niềm tin, ước mơ và hy vọng cho mỗi thành viên trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”.

Hoàn thành ngay việc phân công nhiệm vụ nhân sự sau đại hội

Có thể khẳng định, góp phần quan trọng vào kết quả 100% cơ sở Hội trong toàn huyện, BCH Hội LHPN các xã, thị trấn và đơn vị trực thuộc đã luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tích cực thi đua, học tập, lao động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Qua đó, tạo động lực, niềm tin cho phụ nữ của địa phương vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Bên cạnh đó Hội cũng luôn sự quan tâm và tạo điều kiện cho chị em được tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn. Chủ động tham mưu giới thiệu với Đảng những phụ nữ ưu tú, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, giới thiệu nữ ứng cử viên tham gia đại biểu HĐND, ứng cử vào BCH Đảng xã, thôn. Tích cực tuyên truyền, vận động Hội viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, mặt khác, thường xuyên chú trọng tới công tác kiện toàn, củng cố tổ chức hội, xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh, để góp phần  triển khai thực hiện thắng Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết ĐH ĐBPN các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Chị Cao Thị Hiền - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Khánh Sơn tiếp tục nhấn mạnh chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau Đại Hội:

Một là: Chủ động xây dựng các chương trình kế hoạch đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương trong các tầng lớp phụ nữ. Hướng dẫn, động viên các tầng lớp phụ nữ thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả trong học tập, lao động, công tác và trong tổ chức đời sống gia đình và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hai là: Thực hiện sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ; chủ động, tích cực tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền các nội dung, chương trình cụ thể, phù hợp, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em, công tác phát triển nguồn nhân lực nữ, các chương trình phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, giới thiệu và tạo việc làm cho hội viên phụ nữ. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong phản biện, giám sát và góp ý các vấn đề liên quan trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Bà là: Đẩy mạnh các hoạt động khai thác và sử dụng các nguồn vốn vay có hiệu quả, đồng thời phát triển và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nhằm hỗ trợ phụ nữ nâng cao thu nhập, Có nhiều giải pháp cụ thể giúp đỡ phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó vươn lên thoát nghèo bền vững. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và chất lượng hoạt động của Hội, tổ chức các hoạt động phù hợp để tạo điều kiện, động viên, khuyến khích chị em, đội ngũ cán bộ Hội tham gia học tập, phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng.

Hội LHPN huyện Khánh Sơn