Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

|
Ngày 1/4/2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Đức Hải được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

 

images5446521_1.jpg (1.19 MB)