Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

|
Ngày 1/4/2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Khắc Định được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
images5446516_1.jpg (1.15 MB)