Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

|
Ngày 1/4/2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
images5446518_1.jpg (1.87 MB)