Phụ nữ Công ty Yến sào Khánh Hòa chung tay thực hiện Chương trình “Hướng về miền Trung"

|

Sáng ngày 06/11/2020, Công ty Cổ phần NGK Sanest Khánh Hòa tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lụt.

image001.jpg (99 KB)

Quang cảnh buổi quyên góp ủng hộ

Tại lễ phát động, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động trong Công ty đã quyên góp với tổng số tiền 275 triệu đồng. Số tiền này sẽ được trích một phần vào Quỹ Công đoàn cơ sở Công ty Yến sào Khánh Hòa ủng hộ đồng bào miền Trung. Phần còn lại Chi hội phụ nữ và Chi đoàn Công ty Cổ phần NGK Sanest Khánh Hòa phối hợp với Chi nhánh Đà Nẵng - Công ty Yến sào Khánh Hòa trực tiếp thực hiện chương trình “Hướng về miền Trung”, hỗ trợ người dân các địa phương bị ảnh hưởng nặng do bão lụt.

PN Công ty Yến Sào