Phụ nữ Khánh Sơn: Tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2020

|

Từ ngày 29/9 đến ngày 01/10/2020, Hội LHPN huyện phối hợp với Trường Chính trị huyện Khánh Sơn tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 70 chị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN cơ sở.

Khanh Son mo lop tap huan can bo hoi.jpg (107 KB)

Quang cảnh lớp tập huấn

Tham gia lớp bồi dưỡng các chị được cung cấp những kiến thức lý luận cơ bản như tập trung các nội dung: tình hình biển Đông; tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nữ và bình đẳng giới; các văn bản, chỉ thị của Đảng về công tác đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; quy trình thành lập các mô hình tập hợp thu hút hội viên; kỹ năng điều hành sinh hoạt chi, tổ hội; kỹ năng vận động, tuyên truyền hội viên, phụ nữ. Trực tiếp lên lớp giảng các chuyên đề là giảng viên của Trường Chính trị và báo cáo viên Hội LHPN huyện. Qua lớp tập huấn, đã trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội, đồng thời các học viên đã được trao đổi, làm rõ những nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Minh Hải