Phụ nữ xã Suối Hiệp (Diên Khánh): tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về bình đẳng giới

|

Ngày 21/7, Hội LHPN xã Suối Hiệp tổ chức Hội nghị nâng cao kiến thức về Bình đẳng giới cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Suoi-Hiep-tap-huan-binh-dang-gioi.png (411 KB)

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Suối Hiệp đã được nghe cô Hà Thị Phụng giảng viên trường đại học Khánh Hoà tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; tạo mọi điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội từng bước nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực; tăng cường triển khai các hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp về bình đẳng và Vì sự tiến bộ của phụ nữ….

Hội nghị đã thảo luận các vấn đề liên quan đến chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về pháp luật bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhằm thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; giảm dần số vụ bạo lực trên cơ sở giới.

Thanh Bình