Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Khánh Sơn tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 - 2020

|

Sáng ngày 29/6/2020, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Khánh Sơn. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã tổ chức Hội Nghị điển hình tiến tiến 5 năm, giai đoạn 2015-2020. Về dự hội nghị có đồng chí Cao Là Nghiên - Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện; chị Mấu Thị Lệ Thu - Ủy viên BCH hội LHPN tỉnh, huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện. Tham dự hội nghị còn có các chị là Uỷ viên BCH hội LHPN huyện, 65 chị đại diện cho các gương điển hình tiêu biểu của 8 xã, thị trấn và đơn vị trực thuộc. Trong 5 năm qua, cán bộ, hội viên phụ nữ toàn huyện đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, đoàn kết, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua trên các lĩnh vực. Nhiều tập thể và cá nhân đã vinh dự được nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao, trong đó: có 05 tập thể và 05 cán bộ Hội được nhận Bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam; Bằng khen của Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa; 15 tập thể và 18 cán bộ Hội được nhận Giấy khen của UBND huyện và 03 cán bộ Hội đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Riêng Hội LHPN huyện đã khen thưởng cho: 25 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị vững mạnh” và 51 cá nhân đạt danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc” và “Phụ nữ tiêu biểu”. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Hội LHPN huyện phát động đã được cụ thể hóa trong điều kiện của địa phương, ngày càng thấm sâu vào mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ, tạo động lực thi đua sôi nổi và ngày càng lan tỏa trong cộng đồng, được các cấp chính quyền ghi nhận, đánh giá cao, góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

HN dien hinh tien tien Khanh Son.jpeg (77 KB)

Tại hội nghị Hội LHPN huyện đã kịp thời khen thưởng 4 tập thể, 9 cá nhân, 5 cá nhân tại hội nghị điển hình cấp huyện, 8 tập thể và 31 cá nhân tại hội nghị điển hình cấp cơ sở; 1 tập thể, 2 cá nhân nhận bằng khen Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa; 01 cá nhân đề nghị Trung ương Hội tặng bằng khen. Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2020-2025.

Hội LHPN huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình, mô hình phụ nữ tiêu biểu; vận động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, tiếp tục phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025; Để phong trào thi đua trong thời gian tới có ý nghĩa sâu sắc, lan tỏa trong các tầng lớp phụ nữ. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, bình đẳng, phát triển. Ban Chấp hành Hội LHPN huyện kêu gọi toàn thể toàn bộ cán bộ hội viên, phụ nữ toàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chung sức, đồng lòng, phát huy trí tuệ vượt qua những khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, góp phần của Đảng bộ, chính quyền xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng quê hương Khánh Sơn ngày càng phát triển đi lên.

Minh Hải