Tập huấn mô hình điểm “Nói không với sản phẩm nhựa dùng 1 lần và hạn chế sử dụng túi nilon” năm 2024

|

Ngày 11/5, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa tổ chức tập huấn mô hình điểm “Nói không với sản phẩm nhựa dùng 1 lần và hạn chế sử dụng túi nilon” thuộc đề án “Phụ nữ Khánh Hòa tham gia phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” với sự tham gia của hơn 70 cán bộ Hội LHPN xã, thành viên Câu lạc bộ “Nói không với sản phẩm nhựa dùng 1 lần và hạn chế sử dụng túi nilon” tại đảo Bình Ba, xã Cam Bình.

Tập huấn mô hình điểm 1.jpg (961 KB)

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe chị Phan Thị Hòa Bình - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã tuyên truyền và hướng dẫn hội viên, phụ nữ các nội dung: Thực trạng rác thải nhựa, rác thải đại dương tại Việt Nam, tại tỉnh Khánh Hòa và các giải pháp xử lý, trao đổi một số điểm mới của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, các giải pháp, hoạt động của các cấp Hội LHPN trong việc tham gia phòng, chống rác thải nhựa, giới thiệu một số mô hình phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương khác, hướng dẫn quy trình ủ phân vi sinh từ rác hữu cơ...

TH mô hình điểm 2.jpg (585 KB)
Hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt của hộ gia đình

Sau lớp tập huấn, cán bộ, hội viên phụ nữ, thành viên câu lạc bộ “Nói không với sản phẩm nhựa dùng 1 lần và hạn chế sử dụng túi nilon” và bà con nhân dân đảo Bình Ba tham gia dọn về sinh khu vực sát biển trên đảo…Thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giúp thay đổi hành vi, ứng xử trách nhiệm của toàn xã hội trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa và  bảo vệ môi trường; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN các cấp trong thực hiện đề án “Phụ nữ Khánh Hòa tham gia phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” trên đại bàn tỉnh Khánh Hòa. 

TH mô hình điểm 2 - BB.jpg (1.88 MB)

Trong thời gian đến, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục mở các lớp tập huấn tại đảo Điệp sơn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh và đảo Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.

Ban Tuyên giáo – Chính sách luật pháp