Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV

|

Từ ngày 10/6/2022 đến ngày 08/7/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV”

* Đối tượng tham gia:

Cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Nội dung, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký của Cuộc thi).

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến trên nền tảng Google form

Thời gian thi: Từ 10h00’ thứ Sáu ngày 10/6/2022 đến 09h00’ thứ Sáu ngày 08/7/2022, có 4 đợt thi như sau:

- Tuần 1: Từ 10h00’ngày 10/6/2022 - 09h00’ngày 17/6/2022

- Tuần 2: Từ 10h00’ngày 17/6/2022 - 09h00’ngày 24/6/2022

- Tuần 3: Từ 10h00’ngày 24/6/2022 - 09h00’ngày 01/7/2022

- Tuần 4: Từ 10h00’ngày 01/7/2022 - 09h00’ngày 08/7/2022

* Cơ cấu giải thưởng

Mỗi tuần có các giải thưởng: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích

Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ tặng Bằng khen cho 03 tập thể có số lượng người tham gia dự thi nhiều nhất.

Xem chi tiết Thể lệ cuộc thi tại đây: Kế hoạch - Thể lệ Cuộc thi

Tong quan cuoc thi.png (1.51 MB)