Thời hạn sử dụng của Chứng minh nhân dân (CMND) là bao lâu kể từ ngày cấp?

|

Câu hỏi:

Tôi làm việc ở Đà Nẵng, vào dịp tết vừa rồi (2020) tôi muốn mua vé tàu để vào Nha Trang thăm người thân thì được nhân viên bán vé cho biết CMND của tôi đã hết hạn sử dụng -thời gian được cấp chứng minh nhân dân của tôi là ngày 30/3/2004; nhân viên bán vé tàu nói như vậy có đúng không? Tôi phải làm gì để được cấp đổi CMND?

                                                                                                                                                                                     Nguyễn Chí Bảo

Trả lời:

Chứng minh nhân dân là một loại giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan Công an có thẩm quyền chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật quy định, nhằm bảo đảm thuận tiện việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong đi lại và thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Căn cứ theo quy định tại Mục 4 Phần I Thông tư 04/1999/TT-BCA(C13) hướng dẫn Nghị định 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân do Bộ công an ban hành, thời hạn sử dụng của CMND được quy định như sau:

CMND có giá trị sử dụng 15 năm. Mỗi công dân Việt Nam chỉ được cấp một CMND và có một số CMND riêng. Nếu có sự thay đổi hoặc bị mất CMND thì được làm thủ tục đổi, cấp lại một giấy CMND khác nhưng số ghi trên CMND vẫn giữ đúng theo số ghi trên CMND đã cấp.

Vậytheothông tin bạn cung cấp như nêu trên thì nhân viên bán vé tàu đó đã nói đúng, CMND của bạn đã quá hạn 15 năm kể từ ngày cấp. Do đó, bạn phải đến Cơ quan Công an cấp huyện (quận) nơi bạn đăng ký hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn làm thủ tục cấp đổi lại CMND.

                                                                                                                                                                                        Luật  gia tư vấn