Thông qua các nội dung về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

|

Ngày 4-2, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử  tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 1 Ủy ban Bầu cử tỉnh. Tham dự phiên họp còn có các ông: Trần Mạnh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh.

deo-khau-trang-noi-cong-cong-16021547029331691503021-crop-160215476036773478978.jpg (63 KB)

Ảnh minh họa. Ảnh: baokhanhhoa.vn.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân và các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh đã thống nhất thông qua các nội dung về kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phân công nhiệm vụ của các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh; thống nhất thành lập 4 tiểu ban bầu cử, gồm: Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban An ninh, trật tự an toàn xã hội, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tiểu ban Cơ sở vật chất; thành lập Tổ giúp việc Ủy ban Bầu cử tỉnh với 27 thành viên. Đồng thời, để triển khai tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh lưu ý thực hiện việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau bầu cử; giao Sở Nội vụ làm việc với UBND huyện Trường Sa để chuẩn bị tốt cho công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực này; quản lý chặt chẽ việc sử dụng con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử…

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, trong thời gian tới, công tác chuẩn bị bầu cử sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chuẩn bị hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh; thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử (dự kiến tiếp nhận từ ngày 22-2 đến ngày 14-3); dự kiến đề xuất các đơn vị bầu cử, danh sách, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị trên địa bàn tỉnh để Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định; chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 2 Ủy ban Bầu cử tỉnh để xem xét việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; thành lập các ban bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh. 

Theo khanhhoa.gov.vn

https://khanhhoa.gov.vn/vi/tin-tuc-su-kien-582/thong-qua-cac-noi-dung-ve-trien-khai-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-hdnd-cac-cap