Tổ chức hoạt động truyền thông của Đề án 938 với chủ đề “Phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2021

|

Nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức 16 lớp truyền thông tại các xã, phường của 8 huyện, thị xã, thành phố Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” gắn với chủ đề năm 2021 “Phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” cho gần 1.600 hội viên, phụ nữ.

Tại các lớp truyền thông, hội viên, phụ nữ được cung cấp kiến thức và kỹ năng phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; vai trò của chị em trong phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; cách xử lý khi trẻ bị xâm hại; cung cấp các địa chỉ hỗ trợ tin cậy khi bị bạo lực gia đình và khi có trẻ em trong gia đình bị xâm hại; sự cần thiết phải giữ gìn và rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật; vai trò của phụ nữ trong đảm bảo an toàn thực phẩm…

Một số hình ảnh lớp truyền thông:

image001.jpg (206 KB)

image003.jpg (216 KB)

image005.jpg (203 KB)

Kim Khánh