Trung ương Hội LHPN Việt Nam thành lập các mô hình về thực hiện an toàn giao thông tại Khánh Hòa

|

Phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tuyên truyền, vận động người thân, cộng đồng nâng cao nhận thức thực hiện an toàn giao thông, đặc biệt đối với việc uống rượu bia, vì an toàn giao thông - vì cộng đồng hạnh phúc, vừa qua, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã triển khai thành lập mô hình “Phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông” tại phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang và mô hình “Giáo dục hành động thực hiện an toàn giao thông” tại xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, đồng thời tập huấn các nội dung liên quan đến thực hiện an toàn giao thông cho các thành viên của hai mô hình. Chị Phan Thị Quỳnh Như - Phó Ban Gia đình và Xã hội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam dự và triển khai các mô hình về thực hiện an toàn giao thông.

trung-uong-hoi-lhpn-viet-nam-thanh-lap-cac-mo-hinh-ve-thuc-hien-an-toan-giao-thong-tai-khanh-hoa anh 1.jpg (91 KB)

Chị Phan Thị Quỳnh Như - Phó Ban Gia đình và Xã hội,

Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại lễ ra mắt

Mỗi mô hình được thành lập với 50 thành viên tham gia, trong đó thành viên Ban Chủ nhiệm gồm có 3 người. Ban Chủ nhiệm mô hình có trách nhiệm điều hành, hướng dẫn hoạt động của mô hình và xây dựng quy chế hoạt động theo định kỳ, duy trì và nâng cao chất lượng hiệu quả của mô hình. Qua đó, tuyên truyền, vận động phụ nữ và người dân trong cộng đồng tích cực hưởng ứng, thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

trung-uong-hoi-lhpn-viet-nam-thanh-lap-cac-mo-hinh-ve-thuc-hien-an-toan-giao-thong-tai-khanh-hoa anh 2.JPG (107 KB)

Ban Chủ nhiệm mô hình “Phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông”

trung-uong-hoi-lhpn-viet-nam-thanh-lap-cac-mo-hinh-ve-thuc-hien-an-toan-giao-thong-tai-khanh-hoa anh 3.jpg (84 KB)

Ban Chủ nhiệm mô hình “Giáo dục hành động thực hiện ATGT”

Sau buổi ra mắt thành lập hai mô hình, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tập huấn các nội dung về an toàn giao thông, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, vai trò của phụ nữ trong việc lên tiếng uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông vì gia đình hạnh phúc… cho các thành viên của mô hình. Trong đó, có 30 thành viên nòng cốt của mô hình “Phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông” thuộc thành phố Nha Trang, Cam Ranh và huyện Vạn Ninh. Đây là cơ sở để Hội LHPN các địa phương này tiếp tục triển khai thành lập mô hình trên địa bàn, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

H.T