Hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

|
Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Giải Búa liềm vàng”.

Đây là giải thưởng hằng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tạp chí Cộng sản và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo  đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thực hiện Công văn số 1863/ĐCT-TG ngày 20/7/2018 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về “đôn đốc hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng”; để góp phần thành công của Giải Búa liềm vàng lần thứ 2 – năm 2018, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đề nghị Hội LHPN các huyện, thị, thành phố tập trung triển khai nội dung sau:

  1. Tuyên truyền rộng rãi về Giải Búa liềm vàng lần thứ 2 – năm 2018 trong toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ được biết. Khuyến khích cán bộ hội, cộng tác viên tham gia viết bài về công tác xây dựng Đảng, về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; các Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 4,5,6 (khóa XII); Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Trên cơ sở đó, lựa chọn những tác phẩm có chất lượng gửi tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ 2 – năm 2018.

  1. Cập nhật, xem thông tin về Giải Búa liềm vàng lần thứ 2 – năm 2018 được đăng trên website của Tạp chí Xây dựng Đảng, tại địa chỉ: www.xaydungdang.org.vn

Đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các huyện, thị, thành phố triển khai tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ được biết, tham gia hưởng ứng./.