Huyền thoại Điện Biên

|
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng điện Biên Phủ
Bảy mươi năm trước ở nơi đây
Kèn vui thắng trận, rợp cờ bay.
Chính nghĩa - quân ta giành thắng lợi
Xâm lăng - giặc Pháp trói hai tay.
Đại bác, máy bay mà thảm bại
Súng trường, cút kít thắng rành hay!
Chiến thắng Điện Biên rung thế giới
Muôn thuở lưu danh huyền thoại này!
Nguyễn Tiến Lợi
Tin tức khác