Tham gia bình giảng câu thơ, tìm hiểu câu nói về Bộ Đội Biên Phòng

|

Căn cứ Chương trình phối hợp liên tịch số 376/CTPH/HLHPN-BCHBĐBP, ngày 07/02/2018 giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa và Hội LHPN tỉnh về “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo, giai đoạn 2017-2022”; Hướng dẫn số 1032/HD-CCT, ngày 28/5/2018 của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng về việc tổ chức bình giảng câu thơ, tìm hiểu câu nói về Bộ đội Biên phòng năm 2018;

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh về truyền thống của Bộ đội Biên phòng Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đề nghị Hội LHPN các huyện, thị, thành phố tích cực vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia bình giảng câu thơ, tìm hiểu câu nói về Bộ đội Biên phòng như sau:

  1. BÌNH GIẢNG CÂU THƠ:
Non xanh nước biếc trùng trùng,
Giữ gìn Tổ quốc ta không ngại ngùng gian lao.
Núi cao sự nghiệp càng cao,
Biển sâu chí khí ta so vào càng sâu,
Thi đua ta quyết giật cờ đầu.

(Câu thơ trích trong bài nói của Bác Hồ tại Đại hội Chiến sĩ thi đua Công an nhân dân vũ trang lần thứ nhất, ngày 02/3/1962 tại thủ đô Hà Nội)

  1. TÌM HIỂU CÂU NÓI:

“Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”

- Do ai nói (viết), trong hoàn cảnh, thời gian nào?

- Viết lời bình câu nói trên.

  1. HÌNH THỨC, THỜI GIAN

* Hình thức:

- Bài viết bằng tiếng Việt, font chữ Times Newroman, cỡ chữ 14

- Ghi tên, đơn vị, chức danh, số điện thoại ở trang đầu bài viết

* Thời gian:

Cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia viết bài gửi về Hội LHPN tỉnh (qua Ban Tuyên giáo) đ/c email btgpnkh@gmail.com, đồng thời, gửi bản giấy để chọn lựa gửi về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa theo yêu cầu, trước ngày 10/9/2018,

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những bài viết cá nhân xuất sắc, các tập thể có nhiều bài viết đạt chất lượng tốt, đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam xét khen thưởng theo quy định./.