Thơ: KHẮC KHOẢI NỖI QUÊ

|

                                    KHẮC KHOẢI NỖI QUÊ

                                                                                 (Tác giả: Nhà thơ Trần Đình Phó)

                                    Ba mươi ngồi chẻ lạt

                                    Giữa trưa gói bánh chưng

                                    Hương cau vườn thơm ngát

                                    Lũ trẻ nhảy tưng tưng...

                                    Mỗi lần này nữa rồi dừng,

                                    Hương quê vị Tết liệu chừng nhớ quên!

                                     (cách đoạn)           

                                    Nho xoài thay cam bưởi

                                    Chà là đen châu Phi

                                    Táo Bắc Kinh cỡ bự

                                    Mâm ngũ quả uy nghi...

                                    Mở vòng tay lớn nữa đi,

                                    Đừng vì giàu có yếu suy tấm lòng!

                                    Rượu quê nút lá chuối

                                    Rim gừng thơm lại cay

                                    Bánh cốm ai rang nổ

                                    Hương vị quê trên tay...

                                    Ra đi Nam - Bắc - Đông - Tây,

                                    Đừng đem của lạ về đây lòe người!

                                    (cách đoạn)

                                    Nào ngày Tết, ngày giỗ 

                                    Nào lễ hội cổ kim

                                    Lòng thành khác mê tín

                                    Khắc cốt ghi trong tim...

                                    Mặc đời dời đổi nổi chìm,

                                    Nào ai chí cốt dõi tìm lối quê.