Thu về trên vịnh Nha Trang

|
Vang danh cảnh đẹp trong trời đất
Nổi tiếng người xinh cả vịnh này
Lan tỏa mây bay mưa lất phất
Đổi dời chim lượn gió run cây
Đàn đàn yến quý thuyền đầy chật
Lối lối rùa ngon cá đặc dày
Ban tặng biển ngà thu tuyệt thật
Hội khen bờ ngọc rải riêng tây.
Thơ Trần Đình Phó