8 địa phương đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục

|
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành các quyết định công nhận 8 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS tại thời điểm tháng 12-2019.
Các địa phương trong tỉnh được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.
Các địa phương trong tỉnh được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

Cụ thể, TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, các huyện: Diên Khánh, Vạn Ninh, Cam Lâm đạt chuẩn: xóa mù chữ mức độ 2; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và THCS mức độ 2 (riêng huyện Cam Lâm đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1). Hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh được công nhận đạt chuẩn: xóa mù chữ mức độ 1; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và THCS mức độ 1.

Các quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 31-3.

                                                                                                                                                                       Theo: https://www.baokhanhhoa.vn/