Thực hiện Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội sao cho đúng?

|
thuchien-chithi16-1625684474491740585024.png (1.70 MB)
Theo https://nld.com.vn/thoi-su/infographic-thuc-hien-chi-thi-16-ve-gian-cach-xa-hoi-sao-cho-dung-20210708021011348.htm