Triển khai đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ 5 - 11 tuổi

|
Triển khai đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ 5 - 11 tuổi

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, diễn ra chiều 16-3.

Tại cuộc họp, ông Đinh Văn Thiệu yêu cầu Sở Y tế sớm có hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế; các địa phương, đơn vị rà soát lại số người trên 18 tuổi chưa tiêm vắc xin mũi 3; số học sinh từ 12 đến 17 tuổi chưa tiêm mũi 2 để hoàn thành kế hoạch tiêm trong quý I/2022; chủ động triển khai đăng ký tiêm và thông tin cụ thể về vắc xin phòng Covid-19 đối với trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Ngành Giáo dục tiếp tục linh hoạt, triển khai phương án học trực tiếp. Ngành Y tế và Du lịch chủ động chuẩn bị việc tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19 là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát lại đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ…

Theo: https://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/yte-suckhoe/202203/trien-khai-dang-ky-tiem-vac-xin-phong-covid-19-cho-tre-5-11-tuoi-8245999/