Các giải pháp tập hợp, thu hút hội viên tham gia sinh hoạt Hội của Hội LHPN xã Sơn Hiệp

|

Công tác thu hút, tập hợp, phát triển hội viên là chỉ tiêu trọng tâm trong kế hoạch thi đua hàng năm luôn được Hội quan tâm, đầu tư, triển khai thực hiện. Toàn xã đã phát triển được hơn 500 hội viên/590 phụ nữ 18 tuổi trở lên đạt tỷ lệ 84,75%. Đến nay, Hội đang quản lý hơn 10 mô hình tập hợp, thu hút hội viên như: Chi hội phụ nữ Mẫu; chi hội giúp chi hội, câu lạc bộ 5 không 3 sạch, câu lạc bộ “giáo dục cha mẹ nuôi dạy con tốt”, CLB “sức khỏe sinh sản”, tổ vòng đổi công, tổ thu gom rác thải, tổ phụ nữ làm kinh tế giỏi, tổ tiết kiệm quay vòng vốn, tuyến đường xanh, sạch, đẹp....có hơn 265 thành viên, các câu lạc bộ, tổ nhóm đều đi vào hoạt động có nề nếp, có quy chế sinh hoạt, thành lập Ban chủ nhiệm và các thành viên. Thông qua đó, đã thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, tăng cường đoàn kết của các tầng lớp phụ nữ, tuyên truyền chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp phụ nữ, nâng cao kiến thức, kỹ năng về mọi mặt cho phụ nữ, tạo điều kiện cho chị em vươn lên trong cuộc sống. Cán bộ Hội, cán bộ các chi tổ Phụ nữ luôn tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm với công tác Hội nói chung, công tác tập hợp phát triển hội viên nói riêng; lực lượng hội viên nòng cốt tích cực phát huy vai trò trong tuyên truyền vận động, luôn tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, các lớp chuyên đề nhằm trang bị kiến thức chuyên môn phục vụ trong công tác tuyên truyền, vận động.

Hội luôn tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về mọi mặt cho chị em phụ nữ, nhất là về Điều lệ Hội, pháp luật, về giới, vị trí vai trò của người phụ nữ trong gia đình, xã hội;  nắm chắc số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn, tình hình phụ nữ 18 tuổi trở lên chưa tham gia tổ chức Hội, để có biện pháp tuyên truyền, vận động, tập hợp, thu hút phù họp. Đồng thời, luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, cải tiến hình thức, nội dung sinh hoạt Hội cho phù họp nhu cầu, nguyện vọng từng nhóm đối tượng phụ nữ; tăng cường hình thức sinh hoạt nói chuyện chuyên đề, câu lạc bộ, thảo luận nhóm, tham quan, trao đổi kinh nghiệm, văn hóa thể thao...

Hội đã chủ động xây dựng các mô hình, hoạt động giúp đỡ phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Đẩy mạnh việc khai thác và quản lý các nguồn vốn vay hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thông qua hoạt động huy động vốn NHCSXH, nguồn vốn Quay vòng giảm nghèo, nguồn vốn tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, thường xuyên quan tâm đến phụ nữ yếu thế, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ đơn thân bằng các hoạt động thiết thực như nâng cao nhận thức về pháp luật, chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi động viên, tặng quà (trao sổ tiết kiệm, trao học bổng cho học sinh nghèo, quyên góp tiền mặt và gạo…) để thu hút chị em đến với tổ chức hội.

Để thực hiện hiệu quả các giải pháp tập hợp thu hút hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội; LHPN xã Sơn Hiệp tiếp tục thực hiện các giải pháp cụ thể sau:

Một là, thường xuyên rà soát, đánh giá chính xác thực trạng, tình hình hội viên, mô hình tập hợp hội viên trên địa bàn và có định hướng, hướng dẫn cụ thể trong việc xây dựng, duy trì, phát triển và tổ chức hoạt động đối với các loại hình tập hợp hội viên.

Hai là, cải tiến hệ thống sổ sách theo dõi, quản lý hội viên, mô hình tập hợp hội viên; nâng cao chất lượng tài liệu sinh hoạt hội viên; Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng điều hành cho các tổ trưởng, tổ phó và ban chủ nhiệm câu lạc bộ.

Ba là, đẩy mạnh các hoạt động xây dựng quỹ tổ, câu lạc bộ để có kinh phí cho việc tổ chức hoạt động của các câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ.

Bốn là, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc xây dựng, phát triển hội viên, mô hình tập hợp hội viên cùng với kiểm tra phong trào hàng năm và định kỳ tổ chức tổng kết nhiệm kỳ để đánh giá, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo củng cố, xây dựng, phát triển hội viên, mô hình tập hợp hội viên; biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng những câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ hoạt động có hiệu quả.

                                                                                    Anh Thư