Các giải pháp thu hút hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh của Hội LHPN thị xã Ninh Hòa

|
Đây cũng chính là một trong các khâu đột phá mà Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đề ra. Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ninh Hòa đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở.

Theo đó, Hội LHPN thị xã đã chỉ đạo cơ sở thực hiện nhiều giải pháp như: đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ là một trong những nội dung mà hội quan tâm đầu tư để thu hút tập hợp hội viên; kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và quan tâm đến nhu cầu chính đáng của các tầng lớp phụ nữ. Hướng dẫn các cơ sở tổ chức nhiều mô hình hoạt động mới, sáng tạo, nội dung hoạt động phong phú, hình thức tập hợp hội viên đa dạng, thành lập và duy trì các mô hình câu lạc bộ để hội viên, phụ nữ có cơ hội trải nghiệm nhiều lĩnh vực khác nhau như: Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Phụ nữ công giáo xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Không khói thuốc lá”, “Phụ nữ đảm đang”, “Nữ hưu trí”, “Phụ nữ cao tuổi”, mô hình “Xóm đạo an ninh”,… tính đến nay toàn thị xã có 38 Câu lạc bộ/mô hình với gần 1.574 thành viên tham gia. Bên cạnh đó, Hội huy động nguồn lực xây dựng 29 Mái ấm tình thương và sửa chữa 35 nhà tặng cho phụ nữ nghèo với số tiền trên 1,5 tỷ đồng, tặng 149 phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo số tiền trên 350 triệu đồng, tặng 291 xuất học bổng cho trẻ em nghèo học giỏi với số tiền 130.000.000đ, nhận đỡ đầu cho trẻ em thuộc hộ nghèo, giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ, Đồng thời, tín chấp Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NNPTNT với dư nợ trên 290 tỷ đồng giải quyết 13.679 hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

20180808_194536.jpg (79 KB)

Buổi sinh hoạt của Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Phong Phú 2 (phường Ninh Giang - Ninh Hòa)

Ngoài ra, mô hình “Chi hội phụ nữ giúp Chi hội phụ nữ”, “chi hội phụ nữ mẫu và chi hội phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu” các Chi hội đều chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp để thực hiện tốt các tiêu chí, đã nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội, thu hút hội viên phụ nữ đến với tổ chức Hội.

Từ hoạt động Chi hội phụ nữ giúp Chi hội phụ nữ, Ban Thường vụ Hội LHPN thị xã còn chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện hoạt động “Hội giúp Hội”, định hướng các cơ sở mạnh giúp các đơn vị còn khó khăn, mô hình hoạt động này được duy trì và nhân rộng đã đem lại những lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ như: Hội LHPN phường Ninh Đa là đơn vị dẫn đầu phong trào phụ nữ thị xã nhiều năm liền, đã tổ chức lễ kết nghĩa với Hội LHPN xã Ninh Tây, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ làm giấy khai sinh cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức lễ kết hôn tập thể.

Với nhiều hình thức hoạt động thiết thực như vậy đã thu hút từ 70 - 80% hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt, có nơi thu hút 90% hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt như xã Ninh Phú, Ninh Sim. Đến nay, toàn thị xã có 200 chi hội phụ nữ, 837 tổ phụ nữ. Bình xét phân loại hàng năm có trên 80% Chi, Tổ hội xuất sắc - khá. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đã phát triển 952/950 hội viên (đạt 100,2%), nâng hội viên phụ nữ toàn thị xã là 53.896/66.346 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương (đạt 81,2%), trong đó có 11.651 hội viên nòng cốt, đã khắc phục tình trạng không tập hợp được hội viên; tiến hành kiểm tra công tác xây dựng tổ chức Hội tại 188/200 chi hội. Qua đánh giá xếp loại thi đua hàng năm có 100% cơ sở Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để có được đội ngũ cán bộ Hội có chất lượng, Hội luôn tập trung công tác kiện toàn củng cố đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, nơi nào cán bộ yếu, thiếu, Hội kiện toàn củng cố kịp thời, giới thiệu bầu bổ sung các cá nhân có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào để đảm bảo hoạt động của Hội. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng trang bị, cập nhật những kiến thức mới cho chị em, 100% Chủ tịch, phó Chủ tịch, 100% chi hội trưởng, tổ trưởng, Hội viên nòng cốt được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội tại các xã, phường; trên 80% chi hội trưởng, Ban chủ nhiệm các CLB, Hợp tác xã được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội thị xã tham gia các lớp tập huấn tại tỉnh. Do vậy, cán bộ Hội chủ động trong việc xây dựng kế hoạch công tác, triển khai kịp thời các nhiệm vụ công tác Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội LHPN tỉnh.