Hội LHPN phường Ninh Hải: Ra mắt mô hình “Chi hội Phụ nữ 5 không 3 sạch, xây dựng mô hình đô thi văn minh” tổ dân phố 2 - Đông Hải

|

Vừa qua, Hội LHPN phường Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa) tổ chức ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch, xây dựng đô thị văn minh” Tổ dân phố 2 - Đông Hải.

image001.jpg (241 KB)

Ra mắt mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch, xây dựng đô thị văn minh”

“Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng đô thị văn minh” tổ dân phố 2 - Đông Hải được thành lập với hơn 150 hội viên phụ nữ đăng ký tham gia, tổ chức hoạt động và tham gia theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản theo quy chế và định hướng, chỉ đạo của Hội LHPN phường. Chi hội có 1 Chi hội trưởng, 1 Chi hội phó, 1 thư ký và các thành viên, sinh hoạt định kỳ mỗi quý 1 lần, hoặc đột xuất theo yêu cầu của chi hội.

Mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch, xây dựng đô thị văn minh” được thành lập với mục đích tập hợp hội viên phụ nữ và người dân có cùng nguyện vọng, sở thích, tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và xây dựng đô thị văn minh. Thông qua mô hình nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, gia đình và cộng đồng; thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa của địa phương và Nghị quyết các cấp Hội đề ra.

Tuyết Ly (Ninh Hải)