Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động chi hội phụ nữ mẫu, chi hội phụ nữ xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2019

|

Ngày 02-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động chi hội phụ nữ mẫu, chi hội phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2019. Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá hoạt động Chi hội Phụ nữ mẫu, Chi hội Phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2019.

Hoi LHPN tinh to chuc HN chi-hoi-phu-nu-mau-chi Nga phat bieu anh 1.JPG (95 KB)

Chị Nguyễn Quỳnh Nga - Chủ tịch Hội LHPN Khánh Hòa phát biểu khai mạc Hội nghị

Trên cơ sở kế thừa và nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội Phụ nữ mẫu do Nghị quyết ĐHĐBPN tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đề ra; thực hiện khâu đột phá "Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ" của Nghị ĐHĐBPN tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIII nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã sửa đổi, bổ sung các tiêu chí của Chi hội phụ nữ mẫu để phù hợp hơn với tình hình thực tế và nâng tầm từ Chi hội Phụ nữ mẫu lên Chi hội Phụ nữ mẫu xuất xuất sắc tiêu biểu và được các cấp hội hưởng ứng, nghiêm túc triển khai.

* 10 tiêu chí sau khi đã được sửa đổi, bổ sung:

1. Tổ chức sinh hoạt hội viên đảm bảo ít nhất được 3 tháng một lần.

2. Có mô hình hoặc hoạt động phù hợp để tập hợp, thu hút hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

3. Xây dựng và phát huy tốt vai trò lực lượng hội viên nòng cốt.

4. Mỗi năm giúp từ 1 đến 2 hộ gia đình hội viên đạt tiêu chí "Gia đình 5 không, 3 sạch".

5. Xây dựng, phát hiện, biểu dương, tuyên truyền gương điển hình về người tốt, việc tốt hoặc việc làm có ý nghĩa trong hội viên phụ nữ.

6. Chủ động xây dựng Kế hoạch công tác định kỳ tháng, quý, năm của Chi hội.

7. Chủ động, thường xuyên, nắm bắt tình hình địa bàn và hội viên, phụ nữ.

8. Chủ động tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi hội.

9. Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng và Hội cấp trên.

10. Chủ động phối hợp với địa phương trong tổ chức hoạt động.

Qua triển khai thực hiện, kết quả đạt được: toàn tỉnh đã xây dựng được 367 chi hội phụ nữ mẫu/1.025 chi hội phụ nữ. Giai đoạn 2016 - 2019, các chi hội phụ nữ mẫu đã triển khai thực hiện tốt các tiêu chí đề ra. Đó là 100% chi hội tổ chức sinh hoạt định kỳ ít nhất 3 tháng/lần; xây dựng được mô hình sinh hoạt thu hút, tập hợp hội viên, toàn tỉnh có 235 câu lạc bộ, 1.827 tổ nhóm với 24.466 hội viên và 480 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; xây dựng tốt lực lượng hội viên nòng cốt; mỗi năm giúp từ 1 đến 2 gia đình hội viên đạt tiêu chí gia đình “5 không 3 sạch”; tăng cường tuyên truyền cho hội viện về gương người tốt, việc tốt… Qua đó đã góp phần xây dựng tổ chức hội phụ nữ cơ sở vững mạnh, không có cơ sở hội có tỷ lệ thu hút hội viên dưới 60%; xây dựng được 48.735/252.291 hội viên nòng cốt (chiếm 19,3%); giúp đỡ 2.057 hộ gia đình đạt các tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”. Riêng chỉ tiêu xây dựng chi hội phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu của mỗi huyện, thị, thành phố bình quân đạt 9%, có đơn vị đạt trên 17% ...

Xác định nhiệm vụ trong thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh sẽ tập trung củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi hội phụ nữ mẫu, chi hội phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu. Chú trọng cải tiến nội dung và hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, hấp dẫn phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị và nguyện vọng của hội viên; nhân rộng các mô hình tập hợp hội viên hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi thông tin, quản lý công việc, quản lý hội viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi hội mẫu, Chi hội mẫu xuất sắc tiêu biểu. Phát huy vai trò làm chủ của hội viên, phụ nữ trong việc huy động sự tham gia và khuyến khích HVPN tham gia các ý kiến, sáng kiến, đề xuất góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội.

Tại Hội nghị, các Chi hội Phụ nữ mẫu đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện phong trào và hoạt động Hội ở địa phương. Qua đây, các Chi hội, hội viên phụ nữ có thể nghiên cứu những cách làm hay, sáng tạo từ các chi hội bạn để có thể áp dụng cho chi hội mình, nâng cao chất lượng hoạt động các chi hội mẫu, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Dịp này, Hội nghị đã tuyên dương 14 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng chi hội phụ nữ xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2019.

Thùy Dung

* Một số hình ảnh tại Hội nghị

Hoi LHPN tinh to chuc HN chi-hoi-phu-nu-mau-chi-hoi-phu-nu-xuat-sac-tieu-bieu-giai-doan-2016-2019 anh 2.JPG (99 KB)

Hoi LHPN tinh to chuc HN chi-hoi-phu-nu-mau-chi-hoi-phu-nu-xuat-sac-tieu-bieu-giai-doan-2016-2019 anh 5.JPG (93 KB)

Hoi LHPN tinh to chuc HN chi-hoi-phu-nu-mau-chi-hoi-phu-nu-xuat-sac-tieu-bieu-giai-doan-2016-2019 anh 6.JPG (84 KB)

Các đơn vị trình bày tham luận, chiếu phóng sự về hoạt động chi hội

Hoi LHPN tinh to chuc HN chi-hoi-phu-nu-mau-chi-hoi-phu-nu-xuat-sac-tieu-bieu-giai-doan-2016-2019 anh 7.JPG (88 KB)

Hoi LHPN tinh to chuc HN chi-hoi-phu-nu-mau-chi-hoi-phu-nu-xuat-sac-tieu-bieu-giai-doan-2016-2019 anh 9.JPG (97 KB)

Hoi LHPN tinh to chuc HN chi-hoi-phu-nu-mau-chi-hoi-phu-nu-xuat-sac-tieu-bieu-giai-doan-2016-2019 anh 8.JPG (98 KB)

Giao lưu chia sẻ, kinh nghiệm giữa các chi hội

Hoi LHPN tinh to chuc HN chi-hoi-phu-nu-mau-chi-hoi-phu-nu-xuat-sac-tieu-bieu-giai-doan-2016-2019 anh 3.JPG (92 KB)

Hoi LHPN tinh to chuc HN chi-hoi-phu-nu-mau-chi-hoi-phu-nu-xuat-sac-tieu-bieu-giai-doan-2016-2019 anh 4.JPG (116 KB)

Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa tặngbằng khen cho 14 tập thể, 15 cá nhân

có thành tích xuất sắc trong xây dựng chi hội phụ nữ xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2019