Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vạn Ninh: Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ dành cho cán bộ Phụ nữ ở cơ sở

|

Ngày 17,18/6/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vạn Ninh phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ năm 2021 cho 50 học viên gồm các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn.

Tại lớp tập huấn bồi dưỡng, các học viên được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện truyền đạt các chuyên đề gồm: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta; tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; kỹ năng nắm bắt thông tin, tuyên truyền; kỹ năng sinh hoạt chi, tổ hội.

Lop tap huan can bo Hoi co so VN.jpg (90 KB)Quang cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ về công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đồng thời rèn luyện phẩm chất, đạo đức, phong cách và phương pháp tổ chức các hoạt động, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

                                                                                                Bảo Trâm