Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ninh Hòa mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2020

|

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Ninh Hòa phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã Ninh Hòa tổ chức lớp tập huấn “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội LHPN thị xã Ninh Hòa năm 2020” cho các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Chấp hành và chi hội trưởng phụ nữ Hội LHPN 27 xã, phường tại Trung tâm Chính trị thị xã.

Trong thời gian 03 ngày (từ ngày 26/8 đến 28/8/2020), các học viên tham gia lớp học sẽ được tiếp thu các chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam; Thông tin về tình hình an ninh - chính trị trên biển Đông và định hướng công tác tuyên truyền vận động; hệ thống chính trị ở Việt Nam; Hướng dẫn kỹ năng điều hành sinh hoạt chi hội; tuyên truyền các hoạt động Đề án 938 về chăm sóc sức khỏe phụ nữ; Công tác giám sát và phản biện xã hội tại cơ sở; tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông.

image001.jpg (139 KB)

Đ/c Trần Văn Phải - Phó Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo

image003.jpg (135 KB)

Đ/c Đoàn Thị Lực - Chủ tịch Hội LHPN thị xã phát biểu chỉ đạo

image005.jpg (123 KB)

Quang cảnh lớp học

Lớp tập huấn trang bị cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác Hội những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong tập hợp thu hút phát triển hội viên, tổ chức các hoạt động phong trào phụ nữ, từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác tại cơ sở, hướng các hoạt động về cơ sở góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội cơ sở và xây dựng tổ chức Hội cơ sở ngày càng vững mạnh toàn diện.

Minh Tùng