Kết quả 5 năm hoạt động Chi hội phụ nữ giúp Chi hội phụ nữ tại huyện Khánh Sơn (giai đoạn 2013 - 2018)

|

Chi hội phụ nữ được thành lập theo địa bàn dân cư, tuy không phải là một cấp hội, song Chi hội có vai trò rất quan trọng, là nơi tập hợp phụ nữ, trực tiếp triển khai thực hiện các hoạt động của Hội, cũng là nơi gần nhất, nhanh nhất phát hiện, giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ. Do đó, để củng cố, xây dựng và phát triển các chi hội ngày càng vững mạnh, Hội Phụ nữ huyện đã thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế trong hoạt động của các chi hội, từ đó tìm ra nhiều giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng hoạt động ngay từ cơ sở.

Theo số liệu của Hội Phụ nữ huyện, tỷ lệ hội viên phụ nữ tham gia các kỳ sinh hoạt hội tại một số chi hội vào thời điểm mùa vụ bình quân chỉ đạt khoảng 50%. Con số này cho thấy một phần trong rất nhiều những hạn chế của hoạt động chi hội ở cơ sở, đồng thời đặt ra yêu cầu về việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sao cho phù hợp với thực tiễn. Điều này cũng đã từng là nỗi trăn trở của BCH Hội phụ nữ xã Sơn Hiệp và phụ nữ xã Sơn Trung .... Được biết, vào thời điểm mùa vụ, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt không đảm bảo, cùng với đó phần lớn chị em chi hội trưởng có trình độ văn hóa không đồng đều, quanh năm gắn bó với ruộng vườn nên nhận thức xã hội còn hạn chế, cán bộ một số chi hội thay đổi thường xuyên nên kinh nghiệm công tác chưa nhiều. Mặt khác, nội dung sinh hoạt lại chưa đáp ứng được nhu cầu của các nhóm đối tượng hội viên, phụ nữ, hình thức tổ chức sinh hoạt nghèo nàn, lặp đi lặp lại dẫn đến sự nhàm chán, kém hiệu quả… Các hoạt động của Hội chưa quan tâm đến nhu cầu của từng nhóm đối tượng như phụ nữ cao tuổi, nữ thanh niên, nữ công nhân lao động ... Việc điều hành tổ chức hội họp, sinh hoạt hội viên của một số chi hội trưởng còn lúng túng, chưa rõ ràng, mạch lạc. Xác định nguyên nhân của những hạn chế tồn tại, BTV Hội LHPN huyện thẳng thắn nhìn nhận và đề ra các biện pháp thực hiện hiệu quả. Hội LHPN huyện đã xây dựng triển khai thực hiện Hướng dẫn số: 34 về tổ chức các hoạt động “Chi hội phụ nữ giúp Chi hội phụ nữ” giai đoạn (2013-2018) cho 100% cơ sở Hội phụ nữ trên địa bàn huyện, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội cơ sở, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tổ chức, triển khai, thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội. Xây dựng mối quan hệ, giao lưu, kết nghĩa giữa các Chi Hội phụ nữ trong tổ chức Hội cơ sở, đồng thời xây dựng được 12 chi hội giúp 13 chi Hội tại các xã, thị trấn: trong đó có Chi Hội Chi Chay xã Sơn Trung giúp 2 chi Hội phụ nữ thôn Ma O và Chi hội Tà Nỉa; 2 chi Hội phụ nữ thôn Xà Bói, thôn Liên Hiệp giúp chi Hội phụ nữ thôn Tà Gụ và Hòn Dung … “Hàng năm, các cơ sở Hội đã bám sát nội dung hoạt động của Hội cấp trên, chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai mô hình giúp nhau về kỹ năng tổ chức điều hành sinh hoạt chi/tổ, câu lạc bộ cho các chi hội được giúp về cách thức điều hành sinh hoạt chi, tổ phụ nữ, vận động hội viên, phụ nữ; tổ chức cho chị em tham gia sinh hoạt định kỳ 3 tháng/lần, thay đổi hình thức sinh hoạt phong phú và đa dạng. Chi hội trưởng trao đổi, truyền đạt những kinh nghiệm của mình để giúp các chi hội còn yếu phát huy nội lực từ đó chị em cảm thấy tự tin hơn trong việc triển khai công việc của Hội”.

ket-qua-5-nam-hoat-dong-chi-hoi-phu-nu-giup-chi-hoi-phu-nu-tai-huyen-khanh-son-giai-doan-2013-2018 anh 1.jpg (99 KB)

Sinh hoạt chi hội phụ nữ

Qua 5 năm triển khai thực hiện (2013-2018) trên địa bàn huyện đã có 13/13 chi Hội phụ nữ được giúp đã tự tổ chức được các hoạt động tại chi Hội, đặc biệt là tổ chức được các hoạt động phong trào bề nổi như các ngày lễ lớn như: Ngày phụ nữ Việt Nam 8/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 …bằng nhiều hình thức: giao lưu giữa các chi Hội, tọa đàm, các trò chơi dân gian thu hút hơn 1.350 hội viên, phụ nữ tham gia. Bên cạnh đó, trong phong trào giúp nhau về việc tập hợp, thu hút hội viên, vận động thu hội phí, phát triển và quản lý hội viên đã phát huy hiệu quả. Hàng năm, Hội LHPN huyện phân công cán bộ phụ trách địa bàn nắm bắt tình hình hoạt động và hỗ trợ các chi Hội phụ nữ có tỷ lệ thu hút hội viên dưới 60% trực tiếp chuẩn bị nội dung hình thức và phương pháp sinh hoạt chi hội, tăng cường các hoạt động “Chi hội phụ nữ giúp chi hội phụ nữ” với nhiều hình thức: giao lưu các hoạt động giữa các chi hội, kỹ năng tuyên truyền, học tập các mô hình hay, giới thiệu các gương điển hình tiêu biểu về các lĩnh vực để chị em học tập; hỗ trợ ... Duy trì  và nhân rộng, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình câu lạc bộ “không sinh con thứ 3”, CLB “gia đình hạnh phúc”, tổ PN làm kinh tế giỏi, “Tổ PN thu gom hàng nông sản”, “ Tổ phụ nữ làm kinh tế giỏi”, tổ phụ nữ không hút thuốc lá; tổ vòng đổi công, tổ phụ nữ giúp việc nhà, tổ phụ nữ tôn giáo, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng ... Đồng thời, tiến hành rà soát số phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ là chủ hộ, xây dựng kế hoạch giúp đỡ cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ và điều kiện của Hội. Theo đó, các Chi hội giúp nhau phối hợp hỗ trợ chị em cây, con giống, ngày công lao động, cho nuôi rẻ heo đen, bò sinh sản, hướng dẫn kỹ thuật nuôi và chăm sóc giống cây trồng, vật nuôi ... Các chi hội Hội PN xã Sơn Hiệp, thị trấn Tô Hạp, Sơn Tung, Thành Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động giúp hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Bà Phạm thị Hồng - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Tô Hạp chia sẻ: Tại thị trấn Tô Hạp có chi hội thôn Tà Lương, Hạp Phú giúp chi Hội Dốc Gạo … phát triển kinh tế. Từ phong trào Chi hội giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn luôn được phát huy, đã có nhiều chị em khó khăn được giúp đỡ vươn lên thoát nghèo, đáp ứng được nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ, từ đó chị em thiết tha gắn bó với tổ chức Hội và vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội ngày càng được nâng lên”. Nhờ đổi mới phương thức hoạt động đã thu hút đông đảo chị em tham gia sinh hoạt Hội, hàng năm phát triển ít nhất 200-250 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 5.141 người (đạt 72,18%) tổng số phụ nữ 18 tuổi trở lên, phát triển 45 hội viên nòng cốt nâng tổng số hiện nay 890 (đạt 17,31%) tổng số hội viên hiện có. Qua hoạt động hỗ trợ giúp đỡ một số chi hội đã có sự chuyển biến về nhận thức trong cách điều hành, chủ trì và sinh hoạt chi Hội, tiếp thêm ý chí, động lực cho chị em có tâm huyết với hoạt động phong trào Hội. Qua kết quả cuối năm bình xét, 13/13 chi hội được giúp xếp loại đạt chi hội vững mạnh.

ket-qua-5-nam-hoat-dong-chi-hoi-phu-nu-giup-chi-hoi-phu-nu-tai-huyen-khanh-son-giai-doan-2013-2018 anh 2.jpg (41 KB)

Đổi mới phương thức sinh hoạt chi hội

Qua 5 năm triển khai, thực hiện tổ chức hoạt động mô hình "Chi hội phụ nữ giúp Chi hội phụ nữ" đã đem lại kết quả thiết thực. Nhiều chi hội trước đây khó khăn trong sinh hoạt hội thì nay đã thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đạt 60 - 80%; các hoạt động phong phú đã thu hút đông đảo phụ nữ tham gia sinh hoạt hội. “Đây là mô hình đóng góp tích cực cho công tác hội và phong trào phụ nữ, là động lực thúc đẩy việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở”. Thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục duy trì mô hình chi hội giúp chi hội, trong đó quan tâm hơn đến cách trợ giúp hiệu quả, thiết thực, đồng thời trợ giúp phải trọng tâm, trọng điểm.

                                                                                                                                                                          Minh Hải