Tổ chức Hội nghị tập huấn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, kỹ năng tham gia xử lý tình huống xảy ra ở cơ sở

|

Nhằm kịp thời trang bị những kiến thức cơ bản cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác nắm bắt những diễn biến, tình hình tư tưởng của phụ nữ hiện nay, vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tập huấn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, kỹ năng tham gia xử lý tình huống xảy ra ở cơ sở cho 1.000 học viên là báo cáo viên, tuyên truyền viên, vận động hội viên phụ nữ, hội viên nòng cốt tại các địa phương: Nha Trang, Cam Ranh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh và Diên Khánh.

LOP DLXH 2019 - KHANH VINH.JPG (96 KB)

Lớp tập huấn tổ chức tại huyện Khánh Vĩnh

Tại Hội nghị, báo cáo viên đã trình bày các quan điểm, chủ trương mới của Đảng về công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ; vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm của cán bộ làm công tác tuyên giáo, tuyên truyền viên ở cơ sở trong tình hình hiện nay; học viên được cung cấp các kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản trong công tác nắm bắt, thông tin dư luận xã hội; chia sẻ một số tình huống điển hình, những kinh nghiệm, bài học trong công tác nắm bắt dư luận xã hội, xử lý tình huống ở cơ sở. Bên cạnh đó, báo cáo viên còn thông tin đến các học viên về tình hình biển Đông và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển Đông.

Thùy Dung

* Một số hình ảnh tại các lớp tập huấn:

LOP DLXH 2019 - CAM LAM.jpg (97 KB)

Lớp tập huấn tại huyện Cam Lâm

LOP DLXH 2019 - KHANH VINH.JPG (96 KB)

Lớp tập huấn tại huyện Khánh Vĩnh

LOP DLXH 2019 - NHA TRANG.jpg (130 KB)

Lớp tập huấn tại thành phố Nha Trang

LOP DLXH 2019 - DIEN KHANH.jpg (113 KB)

Lớp tập huấn tại huyện Diên Khánh

LOP DLXH CAM RANH.JPG (88 KB)

Lớp tập huấn tại thành phố Cam Ranh