Vạn Ninh: Ra mắt Chi hội phụ nữ mẫu tại Chi hội Phụ nữ thôn Tân Phước Bắc

|

image001.jpg (254 KB)

Hội viên tham gia buổi Lễ ra mắt

Ngày 26/4/2022, Hội LHPN xã Vạn Phước (huyện Vạn Ninh) tổ chức Lễ ra mắt “Chi hội phụ nữ mẫu” tại Chi hội phụ nữ Thôn Tân Phước Bắc.

Tại buổi Lễ ra mắt “Chi hội phụ nữ mẫu” tại chi hội phụ nữ Thôn Tân Phước Bắc đã thống nhất một số nội dung để thực hiện trong thời gian tới, phấn đấu các chỉ tiêu như: Tỷ lệ thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đạt từ 80% trở lên; 85% trở lên hộ gia đình hội viên đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”; tại các kỳ sinh hoạt hội viên tham gia sinh hoạt đạt 80% trở lên, hội viên đóng hội phí đạt 80%, 100% hội viên có thẻ hội viên; hàng năm phát hiện biểu dương được từ 1 đến 2 điển hình cá nhân phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực…

image003.jpg (230 KB)

Đại diện cán bộ hội phụ nữ Thôn Tân Phước Bắc nhận quyết định Ra mắt “Chi hội phụ nữ mẫu”

Thông qua “Chi hội phụ nữ mẫu” nhằm mục đích tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và của hội cấp trên; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua; phổ biến kiến thức, khoa học kỹ thuật để phục vụ sản xuất, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau, có nhiều mô hình hay để thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt, xây dựng tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đinh Thị Phương Ngân