Lợi dụng tâm lý hoảng loạn lo sợ lây nhiễm COVID-19, các đối tượng xấu giả làm bác sĩ hoặc nhân viên bệnh viện mạo nhận là chúng đã điều trị cho bạn bè hay người thân của nạn nhân khỏi COVID-19 và yêu cầu nạn nhân thanh toán phí cho quá trình điều trị đó.
Chị Trần Thị Mai, sinh năm 1966, hiện đang sinh sống tại Tổ dân phố Hòa Phước, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong công tác nhân đạo từ thiện ở địa phương. Bản thân chị đã có 98 lần hiến máu tình nguyện, một việc làm không phải ai cũng làm được trong cuộc đời của mình.