Đó là chị Ngô Thị Lệ Quyên, sinh năm 1983 - Tổ trưởng Tổ Phụ nữ - Phó bộ phận Nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học thuộc Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa, chị là nữ Kỹ sư gương mẫu, tiêu biểu trong việc nghiên cứu các công trình khoa học phục vụ cho việc sản xuất chế biến sản phẩm yến sào mang lại chất lượng cao. Được lãnh đạo Công ty, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khen thưởng nhiều năm liền.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tiết kiệm, hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo yếu thế... là việc làm thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực mà chị Nguyễn Thị Gái - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Thuận Hoà, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh đã triển khai thực hiện tốt trong thời gian qua, được Hội LHPN cấp trên, lãnh đạo địa phương và các ban, ngành đánh giá cao và khen thưởng nhiều năm liền.

Tham gia công tác Hội từ năm 2000 đến nay, chị Lại Thị Bích Ngọc trải qua quá trình phấn đấu, nỗ lực, đóng góp tích cực trên các mặt công tác Hội, phong trào phụ nữ ở địa phương, được đông đảo hội viên, phụ nữ trong phường tin yêu, quý mến.