Thôn Suối Rua, xã Cam Thịnh Tây là điểm cực Tây nam của thành phố Cam Ranh, có 67 hộ đồng bào dân tộc RagLai sinh sống. Hầu hết người dân ở đây sống bằng nghề làm rẫy, chăn nuôi bò, dê. Trong đó, tiêu biểu có hộ chăn nuôi bò, dê của gia đình chị Kator Thị Liên. Chị là một phụ nữ đảm đang, tháo vát, luôn nhiệt tình trong mọi hoạt động của Hội phụ nữ xã, đồng thời là tấm gương tiêu biểu trong việc phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng. Chị là tấm gương để các hội viên, phụ nữ ở địa phương học tập.