Bằng tầm nhìn vượt thời đại của một thiên tài, giữa những năm đất nước còn chia cắt, miền Bắc còn bom rơi đạn nổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trăn trở về vấn đề bảo vệ môi trường. Ý tưởng về một phong trào trồng cây gây rừng được Người cụ thể hóa thành Tết trồng cây. Một phong tục đẹp của đất nước đến nay vừa tròn 60 năm.
Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các cấp Hội tăng cường thực hiện các giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ nữ nghèo phát triển kinh tế một cách cách có hiệu quả; chú trọng tới việc xây dựng các mô hình “làm theo” Bác. Có thể nói, mô hình “làm theo” là một trong những hoạt động nổi bật của các cấp Hội, đặc biệt, phong trào phụ nữ thực hiện tiết kiệm đã trở thành điểm nhấn trong suốt thời gian qua, thực sự mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, giúp nhiều hội viên, phụ nữ có việc làm, cải thiện kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam.

Cách đây 50 năm, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân một nhân cách lớn, một tư tưởng lớn, một sự nghiệp lớn, mà Người còn để lại bản Di chúc lịch sử - một văn kiện cách mạng vô giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, thấm đẫm tinh thần nhân văn cao cả.

50 năm qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là ngọn đuốc soi sáng cho dân tộc đi tới trong mọi hoàn cảnh. Qua Di chúc chúng ta học được ý chí, niềm tin, tình cảm, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng với cách mạng; học được cách để xây dựng Đảng xứng đáng là Đảng cầm quyền; hiểu cần phải làm gì để xây dựng chủ nghĩa xã hội khi Việt Nam thống nhất. Và xuyên suốt Di chúc là tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước, phát triển phong trào cách mạng của một trí tuệ lớn, một tâm hồn lộng gió thời đại, một trái tim tha thiết yêu đời, yêu người trọn vẹn.

       Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phát động đợt thi đua “Đồng hành cùng phụ nữ nghèo” trong đó tập trung các phần việc hỗ trợ phụ nữ và trẻ em yếu thế như trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo, tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

     Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn cuộc đời vì mục tiêu đánh đuổi giặc ngoại xâm, phá tan xiềng xích nô lệ, xóa bỏ mọi áp bức, bất công, giành lại độc lập cho dân tộc, đem lại tự do, ấm no và hạnh phúc cho nhân dân. Vì mục tiêu đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phấn đấu không ngừng nghỉ và được kết tinh thành một tinh thần, một ý chí và trở thành một tư tưởng xuyên suốt trong mọi hành động của Người. Tư tưởng và sự nghiệp cách mạng đó của Người xuất phát từ chủ nghĩa nhân văn cao cả: “Ở đời và làm người phải thương nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ bị áp bức”

     Hai năm qua, để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội LHPN phường Ninh Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn phường.

Chị Thị  Bé - sinh năm 1984, là tổ trưởng tổ phụ nữ thôn Thịnh Sơn, xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh, chị luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi công việc, tích cực tham gia các phong trào của Hội phụ nữ, được hội viên tín nhiệm và bầu làm chi hội trưởng từ ngày 11/4/2011 đến nay. Chị rất nhiệt tình trong công việc, thường xuyên tìm hiểu và tham gia tập huấn đầy đủ các lớp nâng cao kiến thức, kỹ năng Hội cấp trên và của các ngành taị địa phương để tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia tổ chức Hội.