Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện ở mọi lĩnh vực trong đời sống và hoạt động của Người; có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ; phát triển theo logic đi từ suy nghĩ (phong cách tư duy) đến nói, viết (phong cách diễn đạt) và biểu hiện qua phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt hàng ngày.

Bác Hồ - một tấm lòng vì nước vì dân. Suốt 24 năm làm Chủ tịch nước, mỗi độ Tết đến, Xuân về, Bác luôn nghĩ đến dân, lo sao cho Nhân dân có một mùa xuân ấm no, hạnh phúc, đặc biệt là những người nghèo. Trong sâu thẳm trái tim, người nghèo luôn là nỗi trăn trở của Bác.