Nội dung câu hỏi:

Người lao động, chủ yếu là lao động nữ bị quấy rối tình dục khi làm việc vẫn xảy ra, là điều bất an cho lao động và sự bức xúc của xã hội. Xin cho biết pháp luật có các quy định thế nào đối với trách nhiệm của doanh nghiệp cũng như người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu cũng như hiệu quả của phòng, chống trong lĩnh vực này?

(Câu hỏi của bạn Diệp Huyền)

Nội dung câu hỏi:

Con riêng của chồng tôi qua đời trong một vụ tai nạn, để lại một số tài sản. Khi phân chia tài sản này có người nói tôi cũng được hưởng một phần vì tuy không phải là mẹ đẻ nhưng đã chăm nuôi cháu từ lúc chưa thành niên, tình thân với nhau như mẹ con. Tuy nhiên trong gia đình cũng có người không thuận điều này. Xin cho biết quy định của pháp luật thế nào?

(Câu hỏi của bạn Kiều Loan)

Nội dung câu hỏi:

Trong trường hợp xảy ra bạo lực trong gia đình có thể nguy hiểm đến sức khoẻ, tính mạng người bị nạn thì pháp luật có biện pháp thế nào để bảo vệ họ và trách nhiệm của cộng đồng, xã hội thể hiện thế nào?

(Câu hỏi của bạn Thanh Huyền)

Nội dung câu hỏi:

Chuẩn bị cho việc đăng ký kết hôn, tôi đang gặp vài điều rắc rối xung quanh việc xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Do là trước đây tôi đã xin cấp một lần nhưng rồi chưa đăng ký, với lại tôi đã chuyển tạm trú, không còn nơi thường trú cũ. Xin hỏi các thủ thục để xin cấp giấy này thế nào được thuận lợi?

(Câu hỏi của bạn Hiền Lương)