Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam (số 94/2015 /QH13) có 11 chương, 73 điều, được Quốc hội khóa XIII thông qua  ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10. Luật được ban hành là một bước tiến mới trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự nói riêng, là sự cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về việc bảo đảm hoặc hạn chế quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân trong các trường hợp cần thiết vì lý do an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2017 (thay thế cho Luật TGPL năm 2006), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Luật gồm 08 chương, 48 điều.

Ngày 26/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Luật gồm 10 chương với 73 điều, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2016.

Từ 1/3/2018, nhiều chính sách mới ảnh hưởng đến kinh tế và đời sống của người dân cả nước sẽ chính thức có hiệu lực.

Ngày 19/6/2017, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Du lịch số 09/2017/QH14 (gọi tắt là Luật Du lịch 2017) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII (kỳ họp thứ 10) thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 (Gọi tắt là Bộ luật Tố tụng hình sự).

Ngày 27/11/2015, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 (viết tắt là BLHS). BLHS có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Sáng 8-3, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức tọa đàm “Giải pháp thúc đẩy tăng tỷ lệ nữ trong các vị trí quản lý, lãnh đạo” và gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo tỉnh nhân kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8-3-1910 - 8-3-2018), 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Để được hưởng đầy đủ quyền lợi theo đúng quy định của pháp luật, các mẹ cần nắm rõ quy trình làm thủ tục, hồ sơ cần thiết. Khi mang bầu, sinh con, bên cạnh việc chăm lo cho sức khỏe, sự phát triển của bé thì mẹ cũng cần nắm rõ những quy định mới nhất của pháp luật về chế độ thai sản để đảm bảo được hưởng đúng và đủ quyền lợi. Trong năm 2018 sẽ có những quy định mới sau đây liên quan đến chế độ thai sản.