Câu hỏi:

Xin cho biết những điểm nổi bật trong chính sách của Nhà nước để bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình và phát huy, gìn giữ được các tập quán tốt đẹp trong hôn nhân, gia đình?

(Câu hỏi của bạn Bo Bo Thị Thu)

“Không có quốc gia nào đạt được bình đẳng giới và đó tiếp tục phải là khát vọng của thế giới. Tôi hy vọng năm 2022, chúng ta sẽ thực sự đẩy mạnh các nỗ lực nhằm trao quyền và bình đẳng cho phụ nữ trong mọi lĩnh vực”, bà Melanne Verveer - Giám đốc điều hành của Viện Phụ nữ, Hòa bình và An ninh Georgetown (Mỹ) - nhận định.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.