Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV (kỳ họp thứ 5) thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu thực kể từ ngày 01/01/2019. Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 Điều.

Nhằm thiết thực góp phần tuyên truyền, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện năm, hướng hoạt động tuyên truyền về cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vừa qua, Hội LHPN huyện Cam Lâm phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh huyện tổ chức hội thi “Thanh niên, phụ nữ với văn hóa giao thông” năm 2019 cùng các đơn vị đồng hành (Cửa hàng xe máy Yamaha Ngọc Thanh, Công ty TNHH Trina Gold)

Thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động “Phụ nữ tham gia đảm bảo an toàn giao thông vì hạnh phúc của mỗi gia đình, giai đoạn 2017 - 2022”, vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức truyền thông kiến thức về an toàn giao thông năm 2019 cho 500 hội viên, phụ nữ, Ban Chủ nhiệm và thành viên các mô hình, câu lạc bộ tại 5 huyện, thị xã gồm: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Lâm và Khánh Sơn.
Sáng ngày 24/9/2019, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam và sự tham gia hỗ trợ của Ngân hàng Đông Nam á, chi nhánh Khánh Hòa tổ chức buổi Giao lưu sáng kiến truyền thông uống có trách nhiệm.
Ngày 27/11/2015, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 (viết tắt là BLHS). BLHS có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.
Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong việc tuyên truyền, vận động người thân, cộng đồng nâng cao nhận thức thực hiện an toàn giao thông, đặc biệt đối với việc uống rượu bia, vì an toàn giao thông - vì cộng đồng hạnh phúc, vừa qua, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã triển khai thành lập mô hình “Phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông” tại phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang và mô hình “Giáo dục hành động thực hiện an toàn giao thông” tại xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, đồng thời tập huấn các nội dung liên quan đến thực hiện an toàn giao thông cho các thành viên của hai mô hình. Chị Phan Thị Quỳnh Như - Phó Ban Gia đình và Xã hội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam dự và triển khai các mô hình về thực hiện an toàn giao thông.