Tổng Bí thư kêu gọi: Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng…

Ngày 24-7-2021, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có Thư kêu gọi gửi đến toàn thể Nhân dân, cán bộ và chiến sĩ trong tỉnh; bà con Nhân dân, các cháu học sinh sinh viên đang làm việc, lao động và học tập ở thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam; các tổ chức và doanh nghiệp về việc chung tay, đồng lòng thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay.