Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo, nhất là những phụ nữ bị thiệt hại nặng nề do hậu quả cơn bão số 12, tạo điều kiện cho các chị có cơ hội làm ăn, vươn lên ổn định cuộc sống, Hội Doanh nhân nữ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Chương trình “Trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo vượt khó” tại huyện Cam Lâm và huyện Vạn Ninh cho 15 phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.