Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa vừa được ban hành ngày 20/8/2020.
Từ ngày 25 - 26/8/2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, hội viên cho 150 cán bộ Hội chuyên trách trong toàn tỉnh
Từ chiếc ấm của bà Hoàng Thị Dậu dùng để sắc thuốc cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người bị ốm nặng ở Tân Trào (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) đến khẩu súng lục mà bà Hà Thị Quế dùng để giành chính quyền ở Yên Thế (Bắc Giang) năm 1945… đã phần nào chứng tỏ “lòng vàng gan sắt” của phụ nữ Việt Nam trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.